ПОШУК | МЕДИЦИНА | ТНП | МАПА САЙТУ UARUEN

Служба управління якістю

З самого утворення підприємства служба якості завжди відповідала самим передовим вітчизняним стандартам.

Зараз орієнтація здійснюється вже на міжнародні, але як і раніше самі передові стандарти.Це і в найвищого рівня кваліфікований професійний персонал, і останні наукові досягнення в галузі контролю та досліджень з використанням комп'ютерних технологій. На підприємстві застосований процесний підхід до управління якістю. Це означає, що всі процеси перебувають у керованих умовах і досягають чітко визначеної мети, що в свою чергу дозволяє підприємству виготовляти конкурентоспроможну продукцію і повною мірою задовольняти потреби наших споживачів,нарощувати обсяги виробництва та розширювати ринки збуту продукції.

Кожен процес створеної системи управління якістю на ПАТ "Гемопласт" має особливості і містить елементи, які також використовуються передовими підприємствами світу.Так, наприклад, на підприємстві широко використовуються контрольні статистичні картки, передові методи калібрування засобів вимірювальної техніки та гарантії точності вимірювань.

Доказом цього служить розробка та впровадження комплексної системи управління якістю яка відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003, Директиви Європейського Союзу 93/42/ЕЕС,що підтверджено міжнародними сертифікатами фірми SGS.

Виходячи з цього керівництвом ПАТ «Гемопласт» була розроблена і затверджена Політика в сфері якості, яка спрямована на постійне підвищення якості та ефективності всіх процесів, охоплених системою управління якістю (технологічні, економічні, комерційні, маркетингові,кадрові та т.п.).

Впровадження системи управління якістю, що відповідає одразу кільком міжнародним стандартам, а також вивчення і використання передового міжнародного досвіду змусило по-новому підійти до удосконалення технологічних процесів та організації управління підприємством.

Кожна партія готової продукції, в обов'язковому порядку, проходить контроль у випробувальному центрі.Виготовлену продукцію стерильну супроводжує протокол історії виготовлення партії, де реєструються використовуються матеріали, маршрут руху продукції по дільницях в процесі виготовлення, результати контролю і т.д.

Продукція ПАТ «Гемопласт» сертифікована в Україні в системі УкрСЕПРО, а також у Російській Федерації та Республіці Молдова, дозволена до застосування в Україні, в Російській Федерації, Республіці Білорусь, в Європейському Союзі.

До складу Служби якості входять:

- Випробувальний центр;

- Відділ технічного контролю;

- Відділ якості.

Випробувальний центр проводить контроль вхідних продуктів (сировини, матеріалів, комплектуючих) та готової продукції на відповідність вимогам нормативів, санітарного стану приміщень, обладнання, персоналу виробництв на виконання вимог ISO 13485:2003.

Він оснащений сучасним обладнанням і приладами, які проходять жорстку періодичну метрологічну атестацію та повірку, а також має кваліфікований персонал, що дозволяє проводити санітарно-хімічні, медико-біологічні, токсико-гігієнічні, механічні,функціональні випробування по самим передовим методам.

Випробувальний центр акредитований "Національним агентством з акредитації України" (атестат акредитації № 2Т478 від 29.03.2010 р.).

Відділ технічного контролю (ВТК) проводить інспекційний контроль виробничих процесів, технологічних операцій та продукції (деталі, вузли), організує і забезпечує простежуваність результатів контролю параметрів процесів і виробів.

Відділ якості постійно проводить оцінку ефективності функціонування системи управління якістю на всіх рівнях і виробляє пропозиції щодо її вдосконалення, здійснює періодичні аудиторські перевірки системи управління якістю,організує навчання персоналу ПАТ "Гемопласт" в області якості,проводить роботи по реєстрації та сертифікації продукції на Україні та за кордоном.


WWW.HEMOPLAST.UA