ПОШУК | МЕДИЦИНА | Інтернет-магазин ТНС | МАПА САЙТУ UAEN

ПРО КОМПАНІЮ

На підприємстві ТОВ «Гемопласт» діє система менеджменту якості, ефективність якої підтверджується міжнародним сертифікатом ISO 9001 і національними сертифікатами ДСТУ EN ISO 13485.

Медична продукція, яку виробляє підприємство, сертифікована на відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Випробувальний центр ТОВ «Гемопласт» акредитований Національним Агентством Акредитації України. Лабораторії оснащені сучасним тестирующим обладнанням, необхідним для проведення токсикологічних, санітарно-хімічних, мікробіологічних і механічних випробувань виробів медичного призначення. Випробування проводить висококваліфікований персонал.

Існуюча на підприємстві система контролю якості передбачає вхідний контроль якості кожної партії сировини, матеріалів, комплектуючих і контроль кожної партії виробленої продукції, що забезпечує стабільність і рівень якості продукції, що випускається, а значить і її конкурентоспроможність.

Особлива увага приділяється проведеним на підприємстві внутрішнім аудитам та аналізу системи менеджменту з боку керівництва, що забезпечує підтримку і поліпшення СМЯ і послідовне виконання вимог до продукції, що випускається.

Керівництвом АТ «Гемопласт» розроблена і затверджена політика в області якості, яка спрямована на постійне підвищення якості продукції та ефективність всіх процесів, на задоволення потреб і очікувань споживачів.

Невід'ємною частиною стратегії підприємства є постійне вдосконалення системи менеджменту якості.

Здійснюючи плани, що стосуються якості продукції, ТОВ «Гемопласт» приділяє особливу увагу охороні навколишнього середовища, як важливої ​​складової довгострокового успіху роботи підприємства.

На ТОВ «Гемопласт» впроваджений процесний підхід, сформована організаційна структура, яка забезпечує умови для ефективного функціонування мережі процесів.

Всі процеси знаходяться в керованих умовах і досягають чітко визначеної мети, що дозволяє виготовляти конкурентоспроможну продукцію, в повній мірі задовольняти потреби споживачів, нарощувати обсяги виробництва і розширювати ринки збуту продукції.

Все це призводить до ефективності і, отже, успішної діяльності підприємства, дозволяє акціонерному товариству «Гемопласт» давати споживачеві гарантію високої якості і безпеки продукції, що виробляється, конкурувати зі світовими лідерами цієї галузі.                                    
Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом!


WWW.HEMOPLAST.UA