ПОШУК | МЕДИЦИНА | Інтернет-магазин ТНС | МАПА САЙТУ UAEN

ПОЛІТИКА З ЯКОСТІ ТОВ «ГЕМОПЛАСТ»

Ми бачимо себе підприємством України, яке здатне реалізувати свою місію, використовуючи міжнародний досвід досягнення цілей, постійно вдосконалюючи систему менеджменту якості.

Наша місія – виробляти високоякісну, безпечну, конкурентоспроможну продукцію медичного та господарського призначення з полімерних матеріалів з метою максимального задоволення потреб споживачів, приділяючи при цьому значну увагу охороні навколишнього середовища.

Основою політики ТОВ «Гемопласт» є задоволення потреб та очікувань зацікавлених сторін:

- Споживачів;

- Персоналу;

- Акціонерів;

- Вищого керівництва;

- Постачальників;

- Органів законодавчої та виконавчої влади;

- Товариства.

 Стратегія підприємства – забезпечення роботи підприємства в умовах воєнного часу, надання гуманітарної допомоги.

 Стратегічні цілі:

 1. Прихильність орієнтації на споживача.

2. Підвищення якості продукції.

3. Відновлення парку обладнання.

4. Розширення номенклатури своєї продукції.

5. Створення сприятливих умов праці, надання можливості підвищення рівня компетентності та професійної майстерності персоналу, збереження заробітної плати.

6. Збільшення енергетичної ефективності виробництва.

7. Вдосконалення системи управління якістю.

 Вище Керівництво бере на себе відповідальність за:

- визначення контексту підприємства;

- встановлення цілей у сфері якості;

- управління політикою у сфері якості;

- застосування процесного підходу та мислення, заснованого на оцінці ризиків;

- забезпечення інтеграції системи менеджменту якості в процеси підприємства;

- забезпечення процесів усіма видами ресурсів, необхідними для підтримки системи менеджменту якості;

- інформування персоналу про важливість дотримання вимог системи управління якістю;

- залучення персоналу до діяльності з виконання вимог системи управління якістю;

- забезпечення розуміння персоналом політики постійного поліпшення діяльності з метою підвищення задоволеності споживачів;

- створення умов для навчання та розвитку персоналу в галузі менеджменту якості;

- заохочення демонстрації лідерства на різних рівнях управління;

- використання результатів внутрішнього аудиту для поліпшення процесів підприємства;

- відповідність вимогам, встановленим самим підприємством у документованій інформації СМЯ, дотримання законодавчих та нормативних вимог, що належать до діяльності підприємства;

- створення умов для результативного функціонування та постійного покращення системи менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ДСТУ EN ISO 13485, спрямованих на виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів;

- проведення регулярного аналізу СМЯ для забезпечення досягнення запланованих результатів.

 Вище керівництво ТОВ «Гемопласт» бере на себе зобов'язання постійно підвищувати результативність системи управління якістю при виробництві медичних виробів та виробів господарського призначення з полімерних матеріалів.

 І. директор                                            С.Ю.Степанов

 Заступник директора з якості                        І.В. Фабрисова

 Заступник директора технічних питань         І.І. Данилюк

 Заступник директора з фінансових питань      П.Є.Логінов

 

 

 


WWW.HEMOPLAST.UA